Tuesday, 29 March 2016

Werkspan werksaamhede gedurende die laaste jaar tot einde maart 2016

Die hangbrug is voltooi na 18 maande se harde werk en met ‘n koste van + R152,000.

Dit is baie duidelik dat die hangbrug groot aftrek kry by die publiek en bydra tot ‘n beter dieretuin ervaring vir die besoekers.

Die besluit was geneem om die plaaswerf op te gradeer met goedkeuring van die hoof bestuur van die vriende asook senior bestuurders van die dieretuin.

Daar is in januarie 2016 begin deur die werkspan om te werk aan die plaaswerf na ‘n vergadering met van die senior bestuurders van die dieretuin.

Die voldende bedrag is alreeds spandeer aan verskeie projekte in die plaaswerf, net meer as R20,000.

Ure gewerk deur die werkspan en helpers meer as 130 ure.

Die volgende projekte is voltooi vanaf januarie tot einde maart

Voerder rooi geverf by ingang van die plaaswerf.
Sitplek planke om bomas is vervang met eko hout.
Klimraam , stukkende deel verwyder en vervang met eko hout.
Hoender hok daar is plante verwyder om beter sig te bevorder vir die publiek.

Projekte in proses

Verf reelings by veekraal 50% voltooi
Verf windmeul 50% voltooi
Opgradeer boomhuis 30% voltooi
Verf lesings gebou binne uit 30% voltooi
Verf boma banke se bene 50% voltooi
Gereedskap gekoop vir plaaswerf personeel se gebruik 70% voltooi

Lys van uitstaande projekte

Donkie kar vervang alle hout, seel en verf donkie kar.
Vergroot klimraam

Rooi kalahari bok kraal:

Maak klimraam reg verf en vervang alle planke met eko hout
Verhoog buite pale en maak veilig
Maak en installeer nog ‘n klimraam

Veekraal heining moet vervang word met eko hout
Rig ‘n lostaande skaduwee dak op in veekraal vir vee
Lesing saal seel en verf vloer
Verf alle buite geboue met kleure verskaf deur craig allenby
Bou ‘n nuwe hoederhok vir hoenders met eko hout
Bou nuwe hokke vir eende met eko hout
Kruie tuin lê uit en plant plante
Pas van hokke aan vir gebruik deur publiek met naby kontak van diere
Maak lostaande banke reg sit plaveisel op sekere plekke en sit banke vas op plaveisel.

Hierdie is van die groter projekte wat aangepak gaan word daar is nog ‘n klomp kleiner projekte wat afgehandel sal word soos dit voorkom.

Graag wil ek die hoof bestuur en die bestuur van die dieretuin bedank vir hulle positiwiteit en ondersteuning met die projek, ook al die lede van die vriende van die dieretuin wat kom help het met die verf van die veekraal se relings.

Dan elke lid van die werkspan vir julle hulp en harde werk om hierdie groot projek aan die gang te hou en afgehandel te kry.
Die projek is ‘n langtermyn projek en die rede hoekom ons dit doen is omdat dit ‘n groot trek pleister is vir die publiek waaruit die diertuin ook kan baat.

Ek wil net u, die vriende van die dieretuin vra om asseblief ons pretstappe te ondersteun asook om nuwe lede te werf sodat ons genoeg fondse het om hierdie projek end uit te voer. Ons gaan nog baie fondse nodig hê om die plaaswerf projek af te handel.
Kom kyk gerus by die plaaswerf en sien die vordering wat gemaak word.

Henning smit
Woordvoerder van die vriende van die dieretuin se werkspan